###message
Novi Sana 878 sokovnik je stigao! Sa vakuumskom posudom od 1,5 l. Velika usipna posuda od 2 litra za najjednostavnije ceđenje sokova do sada.
Zatvori prozor

Izjava o ograničenju odgovornosti

Odricanje odgovornosti

Korišćenje ovog vebsajta predmet je sledećih odricanja odgovornosti:


EUJUICERS.COM je veoma pažljivo pripremio sadržaj ovog vebsajta. Informacije i materijale, koje ovaj vebsajt sadrži EUJUICERS.COM pruža u dobroj nameri. Neke informacije i materijali pripremaju se na osnovu javno dostupnih informacija i ostalih izvora, za koje se veruje da su pouzdani.


Sve informacije i materijali na ovom vebsajtu pružaju Vam se, kao opšte informacije i samo za opštu upotrebu i ne predstavljaju nikakav savet niti preporuku (profesionalnu ili drugu). Ne treba da se oslanjate na bilo kakve informacije ili materijale na ovom vebsajtu prilikom donošenja ili uzdržavanja od donošenja neke određene odluke u smislu zdravlja ili poslovanja, kao i neke druge odluke.


EUJUICERS.COM ne garantuje tačnost ili važenje informacija i materijala na ovom vebsajtu.


Pristup ovom vebsajtu (uključujući upotrebu svih informacija i materijala na njemu) predstavlja isključivo Vaš sopstveni rizik. EUJUICERS.COM ni u kom slučaju ne prihvata nikakvu odgovornost. Naročito, EUJUICERS.COM ne prihvata nikakvu odgovornost za direktne, indirektne, posebne i druge posledične štete bilo koje vrste (uključujući, bez ograničenja, gubitak profita, zdravlja, predviđene uštede, prihoda, podataka, kruga mušterija ili ugovora), koje nastaju iz bilo kog razloga zbog korišćenja bilo koje informacije ili materijala dobijenih direktno ili indirektno sa ovog vebsajta.


EUJUICERS.COM zadržava pravo na izmene i ispravke bilo kog dela sadržaja ovog vebsajta u bilo kom trenutku bez prethodne najave.


Ovaj vebsajt može pružiti pomoćna sredstava, uključujući (bez ograničenja) obrasce za povratne informacije ili elektronsku poštu, pričaonice i forume za diskusije (interaktivne ili druge), koja Vam omogućavaju da nam date povratne informacije o ovom vebsajtu ili bilo kojim drugim pitanjima i koja omogućavaju da Vi i drugi korisnici međusobno komunicirate, razmenjujete mišljenja i poštu, prenosite ili šaljete informacije, podatke i druge materijale. Ne smete koristiti ove olakšice da biste čuvali, reprodukovali, prenosili, saopštavali ili primali bilo kakav Uvredljiv materijal. Zanemarivo je da li ste svesni takvog Uvredljivog materijala.


„Uvredljivi materijal" označava svaki materijal, podatke, slike ili informacije koji:

  • krši bilo koji zakon, propis, pravila ponašanja ili politiku prihvatljivog korišćenja;
  • ili je nepristojan, klevetnički, ružan ili preteći, ili na drugi način uvredljiv;
  • ili krši poverljivost, autorska prava ili druga prava intelektualne svojine, pravo privatnosti ili bilo koje drugo pravo neke treće strane;
  • ili upućuje ili predstavlja reklamu za usluge investiranja, koji nudi kupovinu i/ili prodaju investicija. EUJUICERS.COM ne može biti odgovoran za bilo koji Uvredljivi materijal, koji se objavi, prenese, pošalje ili saopšti preko ovog vebsajta.

Takođe ste saglasni da EUJUICERS.COM može da koristi sve informacije i materijale, koji su objavljeni, sačuvani, preneseni ili saopšteni preko ovih sredstava na bilo koji način, koji EUJUICERS.COM odabere.Saglasni ste da EUJUICERS.COM može u bilo kom trenutku, ukloniti, izbrisati ili cenzurisati sve informacije i materijale na ovom vebsajtu, uključujući one, koje ste Vi ili neka treća strana objavili, preneli, poslali ili saopštili bez prethodnog obaveštenja Vama ili nekoj trećoj strani, naročito, Uvredljivi materijal.

Saglasni ste da EUJUICERS.COM može arhivirati i čuvati informacije i materijale, koje ste Vi objavili, preneli, poslali ili saopštili na ovom vebsajtu, te na zahtev učiniti dostupnim sve takve informacije i materijal bilo kojoj zakonodavnoj vlasti ili policiji. Možda ćete utvrditi da ovaj vebsajt ima linkove prema drugim vebsajtom(ovima) ili od njih preko hiperteksta ili nekih drugih kompjuterskih linkova. EUJUICERS.COM nema kontrolu nad sadržajem takvih povezanih vebsajtova i ne može biti odgovoran za njega. Ti linkovi dati su, kao Vaša pogodnost. Mi ne garantujemo za sadržaj na takvim povezanim vebsajtovima.


EUJUICERS.COM isključuje sve garancije, izražene ili podrazumevane u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, koje se odnose na informacije i materijale na ovom vebsajtu. Ako ste odlučili da nam date informacije o sebi, EUJUICERS.COM može koristiti ove informacije da bi Vas kontaktirao putem elektronske ili obične pošte radi slanja detalja o EUJUICERS.COM ili nekih drugih informacija i materijala, za koje EUJUICERS.COM smatra da Vam mogu biti interesantni. Ako ne želite da EUJUICERS.COM koristi ove informacije na ovakav način, molimo Vas da nas kontaktirate (E-mail info@eujuicers.com). Ova odricanja odgovornosti podležu i tumače se prema zakonima Evropske unije. Ako se za bilo koju odredbu ovih odricanja odgovornosti utvrdi da je nezakonita, nevažeća ili iz bilo kog razloga nepristojna, onda će se ta odredba smatrati izdvojenom i neće uticati na važenje i primenljivost bilo koje od ostalih odredbi.


Zakon o zaštiti podataka 1998.


Informacije dobijene preko ovog vebsajta EUJUICERS.COM će zadržati u bazi podataka i koristiće se za ažuriranje naše arhive i kontakte s Vama u vezi sa informacijama o bitnim inicijativama, uslugama ili mogućnostima, za koje verujemo da Vam mogu biti interesantne. Vaši podaci biće bezbedno sačuvani i neće se ustupati nekoj drugoj organizaciji. EUJUICERS.COM je Kontrolor podataka za Vaše informacije. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s tim, molimo Vas da nas kontaktirate na rs‌‌M‌‌eujuicers.com