###message
Novi Sana 878 sokovnik je stigao! Sa vakuumskom posudom od 1,5 l. Velika usipna posuda od 2 litra za najjednostavnije ceđenje sokova do sada.
Zatvori prozor

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Ova stranica sadrži naš korisnički ugovor. Zbog vlastite evidencije možete kopirati ovu stranicu.


Ovim ugovorom su određeni uslovi korišćenja internet stranice EUJUICERS.RS. Korišćenjem ove internet stranice potvrđujete da se slažete s ovim uslovima korišćenja. Ovaj ugovor ("ugovor") je pravni sporazum između vas i EUJUICERS.COM. Porudžbina na internet stranici EUJUICERS.COM ili bilo kakva druga registracija korisnika znači da prihvatate ovde određene uslove korišćenja.

Vaša prava

EUJUICERS.RS vam dodjeljuje neisključivo, neprenosivo, ograničeno pravo pristupa, korišćenja i prikaza ove internet stranice („site“) i na njoj dostupnih materijala, pod uslovom da postupate potpuno skladno ovom ugovoru. Sadržaji internet stranice su namenjeni isključivo ličnom i nekomercijalnom korišćenju. Saglasni ste da ni na jedan način nećete ometati ili pokušati ometati funkcionisanje internet stranice.

Vaša lozinka

U okviru postupka registracije određujete svoju lozinku. Morate se pobrinuti da vaša lozinka ostane povjerljiva. Ne smete je otkrivati nikome i trebate paziti, gde je zapisujete ili čuvate u elektronskom obliku.

Otkaz korišćenja

Pored ostalih ovde određenih prava, vi ili EUJUICERS.RS imate pravo u svakom trenutku otkazati ovaj ugovor ili odustati od njega. Ukoliko kršite, ili postoji opasnost da ćete kršiti bilo koji deo ovog ugovora, EUJUICERS.RS pridržava pravo da vam bez prethodnog obaveštenja delimično ili u celini ograniči, privremeno ukine ili prekine pristup. Ako utvrdimo da uslugu ne koristite na propisan način, pridržavamo pravo da vam odmah otkažemo korišćenja usluge i ako je potrebno protiv vas pokrenemo sudski postupak.

Politika komercijalne upotrebe

Naši izveštaji, obaveštenja i ocene se nemogu koristiti za reklamiranje ili u bilo koje druge komercijalne svrhe. EUJUICERS.RS će poduzeti sve zakonom dozvoljene mere da spreči komercijalno korišćenje svojih materijala, imena i imena EUJUICERS.COM ili njegovih drugih publikacija.

Autorska prava i odobrenja

EUJUICERS.RS je vlasnik autorskih prava na svim materijalima, koji su prikazana na ovoj internet stranici. Zabranjeno je svako korišćenje celine ili delova tekstova i materijala sa ove internet stranice bez prethodnog pismenog odobrenja. Molbe pošaljite na rs@eujuicers.com. Sva prava zadržana.


Grafike (ili drugi elementi) sa ove internetske stranice se ne smeju kopirati ili koristiti u okviru druge internet stranice.

Ispravke internet stranice

EUJUICERS.COM ima pravo bez prethodnog obaveštenja ispravljati greške ili manjkavosti i vršiti izmene na bilo kojem delu ove internet stranice. Ako uočite neku grešku, molimo vas da nas o tome obavestite na rs@eujuicers.com.


Uslovi korišćenja, koji se odnose na forume i komentare korisnika

Sledeći uslovi se odnose na korišćenje www.juicingforums.com ("foruma") i komentare, koje korisnici posreduju na internet stranici EUJUICERS.RS. EUJUICERS.RS savetuje da roditelji/učitelji uvek kontrolišu decu tokom pristupa internet sadržajima. Molimo da kod objavljivanja svojih priloga na našoj internet stranici ili forumu poštujete druge korisnike. Za sadržaj priloga, koje objavite na internet stranici odgovornost snosite isključivo vi sami. Svi takvi prilozi su javni, osim ako to nije drugačije naznačeno. Zabranjeno je objavljivati sadržaje koji:

 • su komercijalne prirode,
 • su nepristojni ili uvredljivi,
 • su neistiniti ili navode na pogrešan zaključak, što uključuje i lažno predstavljanje,
 • ogovaraju, kleveću ili sramote neku osobu ili subjekat,
 • mogu prouzrokovati bilo kakvu štetu,
 • narušavaju ili krše prava intelektualnog vlasništva, ugovorna prava ili bilo koja druga prava nekog trećeg lica,
 • krše važeće zakone, pravila ili propise, ili
 • sadrže kompjuterske viruse ili druge zlonamerne programe.

Potvrđujete i saglasni ste da su sve poruke, koje objavite na ovoj internet stranici ili preko bilo kojeg njenog dela javne, osim ako to nije drukčije naznačeno. Potvrđujete da za bilo koju javnu poruku, koju objavite na ovoj internet stranici ne očekujete zaštitu privatnosti. EUJUICERS.RS dajete trajnu, globalnu, neisključivu, besplatnu dozvolu za korišćenje, preslikavanje, licenciranje, prikazivanje, reproduciranje, prenos, menjanje, uređivanje i svako drugo korišćenje javnih poruka, koje objavite na ovoj internet stranici u svim poznatim ili kasnije razvijenim medijima. Obavezujete se da ćete EUJUICERS.RS nadoknaditi svaku štetu, koju pretrpi zbog objavljivanja vašeg priloga na internet stranici, što uključuje i svaki gubitak koji EUJUICERS.RS pretrpi, zato što je sadržaj vaše objavljenje poruke stavio na raspolaganje trećim licima.


EUJUICERS.RS može u bilo kojem trenutku, prema vlastitom nahođenju i bez prethodnog obaveštenja, izvršiti izmene ili ukloniti svaki sadržaj internet stranice, uključujući i sadržaj, koji ste na internet stranicu vi posredovali. EUJUICERS.RS nije obavezan da bilo koji sadržaj posredovan na internet stranicu stavi na raspolaganje bilo kojem licu.


EUJUICERS.RS ne snosi odgovornost za posledice oslanjanja na svoja prava iz ovog stava. U obimu, koji predviđa zakonodavstvo Srbije, EUJUICERS.RS poriče svaku odgovornost vezanu za korišćenje ove internet stranice.


Žalbe na komentare korisnika

e-pošta: rs@eujuicers.com
GSM: +381 (0)64 64 555 44


Kako EUJUICERS.RS ne raspolaže sa mogućnostima za pregledanje i proveru komentara korisnika, sadržaj tih komentara se ne kontroliše i ne proverava. Ne preuzima nikakvu odgovornost za priloge pojedinaca, niti ih odobrava, niti se sa njima nužno slaže. Ako smatrate da su komentari korisnika neprimereni ili nepodoban, molimo da nam pišete na elektronsku adresu rs@eujuicers.com i navedete sledeće podatke:

 • gde na internet stranici se takav sadržaj nalazi;
 • zašto smatrate da je sadržaj nepodoban; i
 • vaše ime i podatke za kontakt.


EUJUICERS.RS sve primljene žalbe shvata ozbiljno. Nakon prijema žalbe ćemo određeni sadržaj pregledati i ukloniti ako je to opravdano. Mada pokušavamo da na temelju vaše žalbe poduzmemo mere u roku od jednog radnog dana, ali ne možemo garantovati da ćemo vašu žalbu razmotriti (ili na temelju nje preduzeti mere) u tačno određenom roku. Nećemo preduzimeti mere na temelju žalbi koje su neosnovane ili se takvim mogu smatrati. Žalba se može smatrati neosnovanom , ako u njoj ne navedete svoje podatke za kontakt.


Prilozi koje objavljuje EUJUICERS.COM

Osoblje EUJUICERS.RS može povremeno odgovoriti na pitanja ili komentare. Takvo učešće ne predstavlja odobravanje stavova autora priloga, saglasnost ili slaganje s njima, niti pokazuje na to da EUJUICERS.RS sistematski pregleda ovaj ili neki drugi forum.

Uklanjanje sadržaja

Svaki sadržaj možemo ukloniti sa internet stranice u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga za to ili obavještavanja bilo kojeg lica. Uklanjanje sadržaja ne predstavlja priznanje EUJUICERS.RS da je sadržaj nepriličan ili da za njega preuzima odgovornost. Po pravilu će EUJUICERS.RS ukloniti sadržaj, na koji primi žalbu ako:

 1. je komercialne prirode,
 2. je nedostojna ili žaljiva,
 3. je neistinita ili žaljiva,
 4. se njim neko ogovara, kleveta ili sramoti,
 5. postoji verovatno mogućnost da može prouzrokovati bilo kakvu štetu,
 6. krši prava bilo kojeg lica,
 7. krši važeće zakone, pravila i propise,
 8. sadrži kompjuterske viruse ili druge zlonamerne programe, ili
 9. smatra da je on uznemirujući.

Uslovi prodaje

Prodavac

Za sve prodaje, koje se objave na ovoj internet stranici, prodavac je:

EUJUICERS SRB, d.o.o.
ul. Dr. Janka Gombara 98,
21211 Kisač,
mobilni tel.: +381 (0)64 64 555 44
e-pošta: rs@eujuicers.com

Cene

Cene su navedene u dinarima uključujući PDV.

Vaše prava

Sukladno Direktivi o elektronskom poslovanju (2000/13/EZ), Direktivi o nepoštenim poslovnim praksama, Direktivi o nepravednim odredbama u potrošačkim ugovorima (93/13/EZ) i povezanim državnim i teritorijalnim zakonima o poštenom trgovanju, stavljena su vam na raspolaganje neotuđiva prava i pravna sredstva, ukoliko smatrate da proizvod, koji ste kupili preko ove internet stranice ne odgovara kvalitetu, koji ste očekivali prema njegovoj ceni i opisu. Ta prava su dodatna prava i nisu ograničena informacijama o odustajanju od kupovine, povraćaju novca i vraćanju robe, koje su navedene ispod. Ako želite podneti žalbu, obratite se nadležnom sudu.


Odustajanje od kupovine, povraćaj novca i vraćanje robe

Svaki oštećeni (u toku transporta ka kupcu) ili neželjeni proizvod, kupljen u našoj internet prodavnica možete vratiti u roku od 14 dana za neodložan povraćaj novca u visini kupovne cene. Za troškove transporta vršimo povraćaj samo, ako je problem nastao zbog naše greške. Molimo da proizvod vratite u originalnoj ambalaži i da se pre slanja uverite da je sigurno spakovan. EUJUICERS.RS ne snosi odgovornost za štetu, koja nastane tokom transporta.
Paket pošaljite na adresu:


EUJUICERS SRB, d.o.o.
ul. Dr. Janka Gombara 98,
21211 Kisač,


Isporuka

Ažurirani uslovi isporuke su navedeni u rubrici 5 – „PLAĆANJE I ISPORUKA“. Uslovi isporuke mogu za svaku državu biti različiti. O datumu slanja robe obavestićemo vas preko elektronske pošte. Ukoliko naručenog proizvoda nema na zalihama, o tome ćemo vas obavestiti preko elektronske pošte i navesti očekivani datum slanja.


Sigurnost

Svi podaci posredovani na ovoj internet stranici, uključujući i podatke o kreditnim karticama, se prenose preko sigurnog servera, koji omogućuje 128-bitnu enkripciju.


Izmene uslova korišćenja

EUJUICERS.RS ima pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave izmeni ove uslove korišćenja. Ako nakon izmenjenih uslova korišćenja nastavite koristiti ovu internet stranicu, to znači da te izmene prihvatate. Zato se na dnu svake stranice nalazi veza do uslova korišćenja – trebate ih proveriti pri svakoj poseti, pošto su oni, ako koristite ovu internet stranicu, obavezujući za vas.